Sklárna Nový Brunst

31. 1. 2019
Naše další zimní chozeníčko proběhlo opět na Šumavě. Zdejší lesy byly zapadané, ale zase ne tolik, abychom pohorky vyměnili za běžky.
Dojeli jsme autem na parkoviště Gerlova Huť a odtud už šli po svých na první bod naší trasy, kterým byla sklárna Nový Brunst. Tato sklárna v 50. letech 19. století vyvážela zrcadlové a tabulové sklo až do Benátek či Milána. Od sklárny vedly naše kroky na Hofmanky. Téměř celá cesta byla do mírného kopce. Porozhlédli jsme se na Hofmankách, zhodnotili stav hotelu Horizont a vydali se do Železné Rudy. Rudu jsme rychle proběhli a vystoupali jsme k hotelu Gradl. Na Gradlu jsme ochutnali pivo ze zdejšího pivovaru. Moc nám po túře chutnalo. Pak už zbývalo jen dojít zpět na Gerlovku a zamířit k domovu.
Celá trasa měřila zhruba 19 km a byla příjemným zpestřením zimních dnů.